אתר הספקים של האוניברסיטה הפתוחה

אתר הספקים > אנשי קשר

יצירת קשר

מחלקת רכש
תמר לונגין, טל. 09-7781002, פקס. 09-7780707, דוא"ל: tamarlo@openu.ac.il

מחלקת כספים - מדור ספקים ותשלומים
מענה טלפוני לספקים ניתן בימים א-ה בשעות 12:00-10:00, טל. 09-7780737.

הודעות