לדלג על תפריט ראשי

נמצאה משרה אחת

הצעות עבודה

משרה תחום מחלקה היקף משרה לשליחת קו"ח תיאור התפקיד כפיפות ל כישורים נדרשים הערות קישורים היקף משרה האוניברסיטה הפתוחה ב מועד אחרון להגשת מועמדות
בכל דרגה ממרצה ועד פרופסור מן המניין חבר/ת סגל אקדמי בכיר בקולנוע אקדמי סגל בכיר המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
  • תואר שלישי בקולנוע
  • השתלמות בתר-דוקטורט - יתרון
  • יכולת כתיבה דידקטית בעברית
  • יכולת הובלת תחום הקולנוע באוניברסיטה הפתוחה. פיתוח ועדכון של קורסים בתחום תיאוריות קולנועיות, היסטוריה של הקולנוע והמבע הקולנועי, בעיקר על ידי כתיבת ספרי לימוד ופיתוח חומר פדגוגי מקוון
נא לשלוח לכתובת המייל film_studies@openu.ac.il:
-קורות חיים, רשימת פרסומים ודוגמת פרסום אקדמי
-מכתב פניה הכולל את תיאור התרומה הפוטנציאלית של המועמד לתכנית הלימודים בקולנוע באוניברסיטה הפתוחה
-ביוגרפיה אקדמית, הכוללת תכניות למחקר עתידי
-שלושה מכתבי המלצה שיישלחו על-ידי הממליצים ישירות לכתובת זו
http://academic.openu.ac.il/arts/cinema/Pages/default.aspx רעננה 15/01/2019
  • רק פניות מתאימות תענינה

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמד/ת עם מוגבלות,
ובלבד שהוא/היא עומדים בדרישות התפקיד וכישוריהם דומים לכישורי מועמדים אחרים לתפקיד.