הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק


20923-004-4

גלים ואופטיקה כרך ד'

כותב: עודד אגם

לפרטים נוספים >>

19019-556-0

זמנים: רבעון להיסטוריה, גיליון 140, 2019

עורכים: גדי אלגזי, מירי שפר-מוסנזון, גיא מירון

לפרטים נוספים >>


91417-201-0

במה לגברויות - דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון

כותבת: סיגל ברקאי

לפרטים נוספים >>

10524-507-0

היסטוריה של הפסיכולוגיה

כותב: דניאל אלגום

לפרטים נוספים >>


20109-201-2

אלגברה לינארית 1 - כרך א'

כותבים: אלעד פארן, דניאלה ליבוביץ

לפרטים נוספים >>

91417-011-3

הצבא וחברת השוק בישראל

עורכים: יגיל לוי, ניר גזית, רינת משה, אלונה הרנס

לפרטים נוספים >>


10264-503-3

פסיכולוגיה קוגנטיבית

כותב: ברוס גולדשטיין

לפרטים נוספים >>

13037-507-4

מדיניות ציבורית בישראל: סוגיות מרכזיות ומקרי בוחן; מהדורה מעודכנת ומורחבת

כותבים: דוד נחמיאס, אסף מידני

לפרטים נוספים >>


20913-503-7

פיסיקה של מצב מוצק

כותבים: אמנון אהרוני, אורה אנטין-וולמן

לפרטים נוספים >>

91417-540-1

כשהחלוצים רצו בית: חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה

כותב: אלון פאוקר

לפרטים נוספים >>


10779-504-9

הסיפור המעניין על חייו של אולאודה אקוויאנו; או גוסטבוס ואסה, האפריקאי

כותב: אולאודה אקוויאנו

לפרטים נוספים >>

22013-509-9

טכנולוגיות פריון חדשות: סוגיות חברתיות וביואתיות

כותבת: יעל השילוני-דולב

לפרטים נוספים >>