המחשבון נועד לתת אומדן כללי לגבי שכר הלימוד והתשלומים הנלווים בהרשמה לקורסים באוניברסיטה הפתוחה.
אומדן שכר הלימוד המוצג מתבסס על הנתונים שהוזנו על ידי הסטודנטים ובאחריותם. המידע המלא והמחייב את הסטודנטים, הינו המידע המפורסם באתר האוניברסיטה .

מי אני?

הנחה בדמי הרשמה תינתן רק שנתיים מהגשת הבקשה

מתי ומה אני רוצה ללמוד?

{{reCaptchaMessage}}