שלום אורח/אורחת, הזדהות

אם עדיין לא החלטתם איזה קורס מתאים לכם, נשמח לעזור.
פנו למוקד הפניות והמידע בטלפונים: 3500* או 09-7782222
ותאמו פגישה עם יועץ או יועצת ללימודים אקדמיים.

חדש! הרשמה שנתית
אפשר להירשם מעכשיו גם לסמסטרים הבאים.
קראו עוד

תוצאות חיפוש - קבוצות לימוד

הקורסים שלי (0)

נמצאו 0 קב' לימוד בסמסטר 0D50u%2018


אין תוצאות לחיפוש שנבחר!

הקורס 10333 – אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות, אינו מוצע בסמסטר 0D50u%2018

האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח ו/או לקיים ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/קבוצת לימוד מסוימת, על-אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או מינהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר או לקבוצה אחרת הפתוחים להרשמה. מרכזי הלימוד בתל אביב מהווים מרחב לימודי אחד. איננו מתחייבים שהלימודים יתקיימו במרכז הלימוד הספציפי בו הוצעה קבוצת הלימוד. פרט לאמור לעיל לא יהיו למי מהצדדים זכויות ו/או חובות ו/או תביעות נוספות בקשר להחלטה זו ו/או ביצועה ו/או הנובעים מההרשמה הרלוונטית וביטולה.

יש לבחור סטודנט רשום או חדש.