מאגרי מידע לפי תחומיםחינוך ופסיכולוגיה

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
      Academic search complete
  מדעי החברה והרוח   Brill Online
לחץ     Cambridge Journals Online
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
לחץ   לחץ EMERALD
  חינוך לחץ Eric
לחץ     Eric - Ebsco
לחץ     Humanities International Complete - Ebsco
      International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences
לחץ   לחץ JSTOR
    לחץ MUSE
      Macmillan Encyclopedia of Death and Dying
    לחץ Proquest Central
לחץ   לחץ PsychNET-EBSCO
      SAGE Journals Online
      SSRN
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scopus
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
    לחץ Wiley Online Library
    לחץ מאגרי מכון סאלד
      מפתח חיפה למאמרים
מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Eurostat
      Scientific American
    לחץ World DataBank

Back

סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
    לחץ Open Library of Humanities
  עיתונות יהודית לחץ מאגר עיתונות יהודית היסטורית - J Press
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
      Academic search complete
  מדעי החברה והרוח   Brill Online
לחץ     Cambridge Journals Online
לחץ תקשורת   Communication & Mass Media Complete - Ebsco
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
  יהדות   Encyclopaedia Judaica
      Encyclopedia of Women & Islamic Cultures
לחץ     European Views of the Americas: 1493 to 1750 - Ebsco
לחץ     Humanities International Complete - Ebsco
      International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences
לחץ   לחץ JSTOR
    לחץ MUSE
      Oxford Bibliographies Online
לחץ     Political Science Complete - Ebsco
    לחץ Proquest Central
      SAGE Journals Online
      SSRN
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scopus
לחץ   לחץ SocINDEX with Full Text - Ebsco
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
    לחץ מאגרי מכון סאלד
      מפתח חיפה למאמרים
  סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת לחץ סוציולוגיה ישראלית
מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Eurostat
  מוסיקה לחץ Rock's Backpages
      Scientific American
      UNdata
    לחץ World DataBank
  פרסום   יפעת בקרת פרסום

Back

כלכלה וניהול

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
      Academic search complete
  מדעי החברה והרוח   Brill Online
לחץ     Cambridge Journals Online
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
לחץ   לחץ EMERALD
      EconPapers
    לחץ Econlit with Full text - Ebsco
  משפטים   HeinOnline
לחץ     Humanities International Complete - Ebsco
לחץ   לחץ JSTOR
  משפטים לחץ LegalTrac - Gale
    לחץ MUSE
    לחץ Proquest Central
לחץ   לחץ Regional Business News - Ebsco
      SAGE Journals Online
      SSRN
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scopus
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
    לחץ Wiley Online Library
      המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
    לחץ מאגרי מכון סאלד
      מפתח חיפה למאמרים
      נבו - המאגר המשפטי הישראלי
  כלכלה לחץ פרדיקטה - מאקרו
  כלכלה לחץ פרדיקטה - מניות
  כלכלה לחץ פרדיקטה - קרנות
מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Eurostat
      Scientific American
      UNdata
    לחץ World DataBank
      בורסה לניירות ערך
      ביזפורטל
      גלובס
  פרסום   יפעת בקרת פרסום
    לחץ יפעת הון
      מאיה - הבורסה לניירות ערך
      מיסים און ליין
      מעות- אגרון הכלכלה המינהל והעסקים
      נתוני מסחר היסטוריים

Back

היסטוריה, פילוסופיה ויהדות

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
    לחץ Open Library of Humanities
  עיתונות יהודית לחץ מאגר עיתונות יהודית היסטורית - J Press
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
לחץ תאולוגיה לחץ ATLA Religion Database with ATLASerials - Ebsco
      Academic search complete
לחץ היסטוריה של ארה   America : History & Life with Full Text- Ebsco
  מדעי החברה והרוח   Brill Online
  יהדות   CJH Digital Collections
לחץ     Cambridge Journals Online
  דתות לחץ Christian - Muslim Relations. A Bibliographical History
      Dead Sea Scrolls Electronic Library Biblical Texts
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
  יהדות   Encyclopaedia Judaica
      Encyclopedia of Jews in the Islamic World
      Encyclopedia of Women & Islamic Cultures
לחץ     European Views of the Americas: 1493 to 1750 - Ebsco
לחץ     Humanities International Complete - Ebsco
לחץ     Index to Jewish Periodicals - Ebsco
לחץ   לחץ JSTOR
    לחץ MUSE
      Oxford Bibliographies Online
לחץ   לחץ Philosopher's Index
    לחץ Proquest Central
      SAGE Journals Online
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scopus
      THE JEWISH ENCYCLOPEDIA IN RUSSIAN ON THE WEB
    לחץ THESAURUS GRAECAE LINGUAE
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
    לחץ אוצר החכמה
  יהדות   אנציקלופדיה תלמודית
    לחץ התפילה בספרות חזל
      מאגרים- מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית
      מפתח חיפה למאמרים
      מפתח עתונות יידיש
      פרויקט השו"ת
    לחץ רמבי - רשימת מאמרים במדעי היהדות

Back

ספרות לשון ואומנויות

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
    לחץ Open Library of Humanities
  עיתונות יהודית לחץ מאגר עיתונות יהודית היסטורית - J Press
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
  אומנות   ARTstore
      Academic search complete
  מדעי החברה והרוח   Brill Online
לחץ     Cambridge Journals Online
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
  יהדות   Encyclopaedia Judaica
      Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics
לחץ קולנוע וטלוויזיה   Film & Television Literature Index with Full Text -Ebsco
לחץ     Humanities International Complete - Ebsco
לחץ   לחץ JSTOR
לחץ   לחץ MLA International Bibliography-Ebsco
    לחץ MUSE
  מוסיקה   Music Periodicals Database
  אומנות   Oxford Art Online
      Oxford Islamic Studies Online
  מוסיקה לחץ Oxford MusicOnline
    לחץ Proquest Central
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scopus
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
      מפתח חיפה למאמרים
מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Film literature Index (Indiana University)
  קולנוע לחץ מאגר סרטים ישראלי- Movie discovery

Back

מדעי הטבע ומדעי החיים

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
לחץ כימיה לחץ ACS Publications
      Academic search complete
  חקלאות לחץ Agricola
      Arxiv
  ביולוגיה לחץ Biorxiv
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
לחץ   לחץ JSTOR
לחץ     Medline - Ebsco
    לחץ Nature
  פיסיקה לחץ PROLA - Physical Review Online Archive
    לחץ Proquest Central
לחץ   לחץ PubMed
      Quertle
      SAGE Journals Online
    לחץ Science
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scientific and Technical Information
    לחץ Scifinder
    לחץ Scopus
    לחץ SpringerLink (includes Kluwer)
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
    לחץ Wiley Online Library
      מפתח חיפה למאמרים
מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
  כימיה   Common Chemistry
  כימיה לחץ Crystallography Open Database
      Scientific American

Back

מתמטיקה ומדעי המחשב

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ Google scholar
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
      Academic Search Complete
  מחשבים לחץ ACM PORTAL
      Academic search complete
      Arxiv
  מחשבים לחץ Computer Database - Gale
לחץ   לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
    לחץ EBSCO Open Dissertations
לחץ   לחץ JSTOR
    לחץ MUSE
לחץ   לחץ MathSciNet
    לחץ Proquest Central
  מדעי המחשב לחץ Research Index
    לחץ ScienceDirect
    לחץ Scopus
    לחץ SpringerLink (includes Kluwer)
    לחץ Taylor & Francis Online
    לחץ Web of Science
    לחץ Wiley Online Library
      מפתח חיפה למאמרים
מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
    לחץ CiteSeer
      Scientific American

Back

יעץ

מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד תת תחום מה
במאגר
שם מאגר
  דתות לחץ Christian - Muslim Relations. A Bibliographical History
  יהדות   Encyclopaedia Judaica
      Encyclopaedia of the Qurʾān
      Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics
      Encyclopedia of Jews in the Islamic World
      Encyclopedia of Women & Islamic Cultures
      Journal Citation Reports
      Macmillan Encyclopedia of Death and Dying
לחץ מילון   Merriam - Webster Dictionary
      THE JEWISH ENCYCLOPEDIA IN RUSSIAN ON THE WEB
      מילון ערבי-עברי מאת מנחם מילסון
  מילון לחץ רב מילים

Back

כל התחומים

מאגרים ואתרים מקצועיים

יישום לנייד מה
במאגר
שם המאגר
  לחץ Google scholar
מאגרי מידע אקדמיים

יישום לנייד מה
במאגר
שם המאגר
    Academic Search Complete
    Academic search complete
לחץ לחץ EBSCO Discovery Service - EDS
  לחץ EBSCO Open Dissertations
לחץ לחץ JSTOR
  לחץ Proquest Central
  לחץ ScienceDirect
  לחץ Scopus
  לחץ Taylor & Francis Online
  לחץ Web of Science
    מפתח חיפה למאמרים

Back