מקראות


פיתוח תכניות לימודים בתחומי דעת 14012


מקורות מהשדה


המאמרים מיועדים לשימוש עצמי בלבד ואין להפיצם.
מחבר
שנה
כותר
פרטים בביליוגרפים
קישור
©
Parizek, D
2002
"From Classroom to Careers: The Senior Mastery Process at Henry Ford Academy"
Careers Across America Conference 2002: Best Practices and Ideas in Career Development Conference Proceedings. Chicago, IL., pp. 43-53
פתח קובץ

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

"לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד"
החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל-אביב. לימודים לתואר "מוסמך במדעי הבריאות" בסיעוד.
פתח קובץ

שטיינר, ג'ודי
1994
"סוגיה: לשם מה צריך לאמץ תכנית לימודים מבוססת על סטנדרטים ומה ההשלכות של תכנית כזו על תהליך ההוראה-למידה-הערכה?"
הלכה למעשה בתכנון לימודים, 14. משרד החינוך, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
פתח קובץ"הדרכת מנהלים להגברת התוצר וההכנסה לנפש בקיבוץ - פיתוח מנהלים במפעלים ובחברות עסקיות בבעלות קיבוצית"
איגוד התעשייה הקיבוצית וחברת אינטראקט פיתוח ארגוני וניהול שינויים בע"מ. הדרכת מנהלים להגברת התוצר וההכנסה לנפש בקיבוץ - פיתוח מנהלים במפעלים ובחברות עסקיות בבעלות קיבוצית. פרויקט בחסות הרשות לעסקים קטנים. בתוך: http://www.kia.co.il/infoheb/asakim/sadnaot_pnim_kibutziot.doc
פתח קובץ


2001
"תכנית הלימודים באנגלית לכל הכיתות"
בתוך: Ministry of Education, English Inspectorate and Israel Curriculum Center 2001. English - Curriculum for all grades
פתח קובץ


1988
"תכנית הלימודים באנגלית"
משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי והמזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, הפיקוח על הוראת האנגלית
פתח קובץ


2003
"תכנית הלימודים בתושב"ע"
תכנית הלימודים בתורה שבעל פה בבית הספר הממלכתי-דתי כיתות א'-יב'. משרד החינוך, התרבות והספורט, המנהל הפדגוגי והמזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים. והמחלקה לתלמוד - אוניברסיטת בר-אילן
פתח קובץ


2004
"תכנית לימודים בתושב"ע ובתלמוד בבית הספר הממ"ד כיתות א'-ב'"
משרד החינוך, המינהל לחינוך הדתי, המפמ"ר על הוראת התלמוד ותושב"ע.
פתח קובץ


לאתר הקורס