למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם
מספר קטלוגי
12026-001-3
תחום: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
נושא: לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים, פסיכולוגיה חברתית, ממשל ומדיניות ציבורית

דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם

כותבת:

התבוננות מזווית ראייה היסטורית בקשר ה"מובן מאליו" בין דמוקרטיה לפמיניזם מובילה למסקנה, שחיבור זה לא התממש בצורה ברורה, הגיונית ופשוטה. בספר זה מוצג הקשר המפותל והמורכב בין דמוקרטיה לפמיניזם, תוך התמקדות במוסד האזרחות הדמוקרטית-ליברלית וניתוח החיבור הדינמי בינו לבין פמיניזם, כרעיון וכתנועה פוליטית.

בין הנושאים הנדונים בספר: המאבק על אזרחותן הפוליטית של הנשים; פמיניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם בעידן הגלובלי; הדרה, דמוקרטיזציה ומה שביניהן; מנשים בפוליטיקה לפוליטיקה פמיניסטית; דמוקרטיה ופמיניזם; ישראל כמשל.

267 עמודים

* ביקורת ב"ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל"     

תאור הקורס

דמוקרטיה ופמיניזם

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק