למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

 דרכים לחשיבה פמיניסטית - מבוא ללימודי מיגדר
מספר קטלוגי
10680-001-4
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דרכים לחשיבה פמיניסטית - מבוא ללימודי מיגדר

עורכים:

הספר מציג התפתחויות מרכזיות במחשבה פמניסטית מודרנית ופוסטמודרנית, בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה, הספרות, הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, האנתרופולוגיה, המשפט והרטוריקה. הספר מעלה בפני הקוראים והקוראות היסטוריה אינטלקטואלית, חברתית ופוליטית שיצרה ועיצבה את לימודי המיגדר במאה ה- 20. באמצעות כתיבה מקורית של חוקרות ישראליות נבחנות ומוערות 12 יצירות קאנוניות חשובות בעלות השפעה מכוננת על לימודי המיגדר.

הדיונים ביצירות אלו ממקדים, בכל פרק, את התקופה, את האתגר האינטלקטואלי של כל יצירה, ואת הוויכוחים שהתנהלו סביבה. יחדיו, כל הפרקים מציגים ביקורת חשובה על הסדר החברתי המיגדרי, על אי-השוויון החברתי והתרבותי, על יחסי ניצול פאטריארכליים ופוסט-קולוניאליים.

תאור הקורס

מבוא ללימודי מגדר

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה