למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הצבא וחברת השוק בישראל
מספר קטלוגי
91417-011-3
 
 

הצבא וחברת השוק בישראל

עורכים:

חברת השוק ממלאת תפקיד בעל חשיבות בעיצובו של הצבא בישראל ותפקיד זה הולך ומתעצם בעשור השני של שנות האלפיים. הלחצים לקיצוץ תקציבי הצבא, העיצוב מחדש של מדיניות כוח האדם באופן המושפע משיקולים כלכליים, העיסוק הגובר של קציני הצבא בניהול כלכלי, השימוש בתמריצים כלכליים כדי לאייש את השורות, שילוב שירותים של מיקור חוץ בתפעולו של הצבא - כל אלו הם ביטויים מובהקים לשינוי החברתי-תרבותי ולאופנים שהצבא מתאים בהם את התנהלותו לתכתיביה של חברת השוק.

האסופה הצבא וחברת השוק בישראל מבררת תהליכים אלו ודנה בהשפעות ההדדיות בין הצבא לבין חברת השוק. בין הנושאים הנדונים בה: מסגרת מושגית לבירור היחסים בין הצבא לבין חברת השוק; ההשפעות של חברת השוק על התרבות הארגונית של הצבא; ההשפעה הניאו-ליברלית על עיצוב מודל הקבע; השימוש בתמריצים כלכליים לגיוס חרדים; החדירה של מוטיבציות קרייריסטיות של קצינים לתחום הניהול המבצעי ותרומתה של התרבות הצבאית לשוק הפרטי.

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה