למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

הסקה סטטיסטית: מתאם לינארי ורגרסיה לינארית; ניתוח שונות
מספר קטלוגי
30204-015-9
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

הסקה סטטיסטית: מתאם לינארי ורגרסיה לינארית; ניתוח שונות

כותבים:

ספר זה מתוך סדרה - בטקסט מוצגים הנושאים העיקריים והשיטות העיקריות של המחקר הסטטיסטי ויישומיו.

תאור הקורס

הסקה סטטיסטית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה