למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים; כרך ב: יחידות 5-3
מספר קטלוגי
30203-202-4
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים; כרך ב: יחידות 5-3

כותבים:

סטטיסטיקה היא מדע העוסק בנתונים: איסופם, עיבודם, הצגתם והסקת מסקנות מהם. כמעט בכל תחום בחיינו יש היבט סטטיסטי: החלטות ברמה בין לאומית (מהי המדיניות שיש לנקוט כדי להקטין את אפקט בחממה?); ברמה לאומית (מהו הגיל שממנו נאפשר רכיבה על אופניים חשמליים?); החלטות ברמה עירונית (היכן להציב את תחנות האוטובוס בקווים השונים?) ואף ברמה האישית (באיזו חברת השקעות אשקיע את כספי?).

הסטטיסטיקה משרתת חוקרים וחוקרות במדעי החברה, הטבע והחיים. בשלב ראשון במחקר מוצגת שאלה הנוגעת לאוכלוסייה מסוימת ומתוכננים הצעדים שיאפשרו תשובה תקפה לשאלה, על בסיס מדגם נבחר, שמננו ייאספו הנתונים. להמשך המחקר יש שני שלבים מרכזיים: הראשון, סטטיסטיקה תיאורית - איסוף הנתונים במדגם, עיבודם והצגתם; והשני, סטטיסטיקה היסקית - היסק מהתמונה שהתקבלה במדגם לתמונה שיש לשער שמאפיינת את האוכלוסייה.

לסדרת הספרים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים שני חלקים: סטטיסטיקה תיאורית (כרך א) והסתברות (כרכים ב ו-ג ). בעזרת הסטטיסטיקה התיאורית מתוארים נתוני המדגם ומסוכמים באופן תמציתי.

כדי להסיק מתוצאות המדגם על מה שקיים באוכלוסייה כולה, אנו עוברים מעולם ודאי לעולם הסתברותי. ממצאי המדגם הם רק אומדנים למה שקיים באוכלוסייה וכל שנוכל לומר הוא אמירות הסתברותיות מהסוג "הסתברות שהממוצע שהתקבל במדגם יהי שונה מהממוצע באוכלוסייה בלא יותר מ__ היא __". אמירות כאלה מחייבות הבנה בסיסית בהסתברות ולכן החלק השני העיקרי של סדרת הספרים הנוכחית עוסק בהסתברות. מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים בונה, אם כן, את שני הנדבכים ההכרחיים לסדרת הספרים השנייה העוסקת בסטטיסטיקה היסקית.

תאור הקורס

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה