למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: מבוא לעולם הסטטיסטיקה,סולמות מדידה ומדדי מיקום ופיזור; יחידות 1-5
מספר קטלוגי
30111-001-1
תחום: מדעי החברה
נושא: מדעי החברה - כללי

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א: מבוא לעולם הסטטיסטיקה,סולמות מדידה ומדדי מיקום ופיזור; יחידות 1-5

כותבים:

ספר מתוך סדרה המקנה מושגים בסיסיים בשיטות של תיאור הנתונים ובתורת ההסתברות. חלקה הראשון של הסדרה עוסק בהכרת מושגים מתחום הסטטיסטיקה התיאורית-ממוצע, חציון, היסטוגרמה, שכיח, סטיית תקן, התפלגות נורמלית סטנדרטית ומדדי קשר. חלק זה כולל גם היכרות עם שימושיה של הסטטיסטיקה ועם אופי עבודת הסטטיסטיקאי. חלקה השני של הסדרה עוסק בהסתברות וכולל היכרות עם מושגים כמו מרחב מדגם, הסתברות, מאורעות, הסתברות מותנה, משתנים מקריים ומשתנה בינומי, וכן תוחלת ושונת של משתנים מקריים.

תאור הקורס

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה