למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

פיסיקה של מצב מוצק
מספר קטלוגי
20913-503-7
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: פיסיקה

פיסיקה של מצב מוצק

כותבים:

הספר פיסיקה של מצב מוצק מיועד ללימוד עצמי של סטודנטים בעלי רקע בסיסי במכניקה קוונטית ובפיסיקה סטטיסטית. הוא כולל הסברים מפורטים וכן תרגילים רבים עם פתרונות. הנושאים העיקריים הנדונים בספר הם גבישים מחזוריים, פיזור קרינה מגבישים, קשרים גבישיים, תנודות בגבישים ותכונות אלקטרוניות של מוצקים.

הספר כולל גם סקירות קצרות על נושאים מתקדמים, כמו קוואזי-גבישים, חומר מעובה רך, אפקט הול הקוונטי ופיסיקה מזוסקופית. רבות מהדוגמאות בספר מתייחסות לנושאי מחקר עכשוויים, כגון גבישים פרובסקיטים, גרפן ומערכות בממדים נמוכים.

המחברים, אמנון אהרוני ואורה אנטין-וולמן, לימדו את הקורס פעמים רבות באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. כיום הם פרופסורים אמריטי בשתי האוניברסיטאות. מחקריהם עוסקים בנושאים רבים בפיסיקה של המצב המוצק, כגון מוליכי-על, מגנטיות, מעברי פאזה, מערכות אקראיות, פיסיקה מזוסקופית וספינטרוניקה.

תאור הקורס

פיסיקה של מצב מוצק

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה