למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אקולוגיה: אקולוגיה של אוכלוסיות; יח' 5-3
מספר קטלוגי
20412-003-4
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

אקולוגיה: אקולוגיה של אוכלוסיות; יח' 5-3

צוות פיתוח:

הספר סוקר את הנושאים המרכזיים ואת הגישות המקובלות היום באקולוגיה של אוכלוסיות - תחום מרכזי במדע האקולוגיה. הוא דן במהותם של קשרים תוך-מיניים ובין-מיניים, נושא מרתק וחיוני להבנת ההשלכות שעשויות להיות לאוכלוסיית האדם על אוכלוסיות מינים אחרות ועל עצמה. הסוגיות המועלות בספר מוצגות בדרך של דיון בתופעות אקולוגיות, תוך כדי שימת דגש הן בהקשרים אקולוגיים עכשוויים והן בהסברים אבולוציוניים.

תאור הקורס

אקולוגיה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה