למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבוא לאלגוריתמים: יסודות; מיון וערכי מיקום; מבני נתונים; נספחים: רקע מתמטי; כרך א, מהדורה שניה
מספר קטלוגי
20407-202-9
תחום: מדעים
נושא: מדעי המחשב

מבוא לאלגוריתמים: יסודות; מיון וערכי מיקום; מבני נתונים; נספחים: רקע מתמטי; כרך א, מהדורה שניה

כותבים:

אחראי אקדמי:

ספר מתוך סדרה העוסקת בתרגום של חלק מפרקיו של הספר: Thomas H,Cormen,Charles E, Leiserson&Ronald L.Rivest,Introduction to Algorithms,The MIT Press,2001 הספר מהווה מבוא מקיף למחקר המודרני באלגוריתמי מחשב. הוא מציג אלגוריתמים רבים, וניתוחם בצורה מעמיקה ובהירה. הספר עוסק במבני נתונים ובתכנון וניתוח אלגוריתמים מנקודת המבט של הנדסת תוכנה, לצד ההיבטים המתמטיים, ולכן הוא מתאים לסטודנטים כמו גם ללימוד עצמי בידי אנשי מקצוע העוסקים בפיתוח בתחום המחשבים. הספר מלווה במדריך למידה המכיל דוגמאות והבהרות נוספות.

כל פרק מציג אלגוריתם, שיטת תכנון, תחום יישומי או נושא קרוב אחר. האלגוריתמים מתוארים בשפה טבעית ומלווים ביותר מ-230 איורים המדגימים כיצד האלגוריתמים פועלים. הספר כולל ניתוחים קפדניים של זמני הריצה של כל האלגוריתמים המתוארים. בספר ארבעה פרקים: יסודות ; מיון וערכי מיקום; מבני נתונים; נספחים: רקע מתמטי

385 עמודים

תאור הקורס

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה