למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
אבולוציה: וריאציה גנטית ושיווי משקל גנטי; יח' 4-3
מספר קטלוגי
20397-003-3
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

אבולוציה: וריאציה גנטית ושיווי משקל גנטי; יח' 4-3

כותבת:

ספר מתוך סדרה העוסקת בתיאוריית האבולוציה מאחדת את המחקר הביולוגי לתחומיו. מעניקה לו מסגרת היסטורית. דיון במהלך ההיסטורי של השינויים ביצורים החיים עלי אדמות: תורת האבולוציה לפני דרווין ואחריו, עקרונות המיון ההייררכי והניתוח הפילוגנטי וההיסטוריה של החיים לפי ממצאים פלאונטולוגיים. כן נדונים המנגנונים הבסיסייים של השינוי האבולוציוני ברמת האוכלוסייה, ההקשר האקולוגי של האבולוציה, שיטות המחקר לאישוש התיאוריות האבולוציוניות, ונושאים ייחודיים לאבולוציה של האדם.

תאור הקורס

אבולוציה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק