למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

פיסיקה סטטיסטית: יחידות 5-1  (מהדורה שלישית)
מספר קטלוגי
20314-301-1
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: פיסיקה

פיסיקה סטטיסטית: יחידות 5-1 (מהדורה שלישית)

כותבים:

ספר זה הוא מבוא לפיסיקה סטטיסטית שנכתב במיוחד ללימוד עצמי. הספר סוקר באופן מפורט את הרעיונות העיקריים של הפיסיקה הסטטיסטית, החל מן התורה הקינטית של הגזים וכלה בסטטיסטיקה של חלקיקים קוואנטיים - פרמיונים ובוזונים.

הספר כתוב בסגנון שאינו מאפשר לקורא להישאר במצב של קריאה פסיביות, אלא מעורר אותו לפעילות, וזאת בעזרת מספר גדול של תרגילים ושאלות המפוזרים בגוף הטקסט. לכל התרגילים האלה, וכן לאלות הסיכום שבסוף כל פרק, ניתנים פתרונות מפורטים.

הנושאים העיקריים הנדונים בספר: חוקי הגזים ותכונותיהם; התנועה הבראונית; פיסיקה סטטיסטית של פרה-מגנט; המוצק של איינשטיין ותיקון דבאי; גזים בריאקציות כימיות;קרינת גוף שחור וסטטיסטיקת בוזה-איינשטיין; הולכת במתכות וסטטיסטיקת פרמי-דיראק

* ביקורת שנכתבה על הספר בירחון גליליאו     

תאור הקורס

פיסיקה סטטיסטית

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה