למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
רביית היונקים:"זכר ונקבה ברא אותם", מערכת הרבייה הזכרית; יח' 2-1
מספר קטלוגי
20313-001-8
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

רביית היונקים:"זכר ונקבה ברא אותם", מערכת הרבייה הזכרית; יח' 2-1

כותב:

ספר מתוך סדרה העוסקת בהיכרות עם האיברים, ההורמונים והתהליכים הפיסיולוגיים המורכבים הכרוכים ברביית היונקים, ועם הגישות המגוונות הננקטות בחקירתם. בנוסף, היבטים שונים של המחקר בתחום זה להגברת הפריון של היונקים ופיתוח שיטות בטוחות וקבילות לוויסות הילודה.

תאור הקורס

רביית היונקים

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק