למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במשט ישראלי - כרך א
מספר קטלוגי
20252-301-5
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במשט ישראלי - כרך א

כותב:

בעל החיים השלם, התאמתו לסביבתו ויחסיו עמה - בכל אלה יחד, הנקראים ?פאוניסטיקה?, עוסק הספר שלפניכם. להכרת בעלי חיים וסביבת חייהם יש חשיבות רבה לכל ביולוג, ובפרט לביולוגים העוסקים במחקר ברמת בעל החיים השלם או חברות בעלי החיים. הכרה של בעלי חיים וסביבתם הכרחית גם לעוסקים בשמירת הטבע. כשם שהפילוסופיה נחשבת לאם המדעים, כך ניתן לתאר את הפאוניסטיקה ואת הפלוריסטיקה - חקר הצמחים בסביבתם - כבסיסם של כל מדעי החיים.

ספר זה עוסק בפאוניסטיקה של החולייתנים היבשתיים במבט ישראלי, כלומר, תוך הבאת דוגמאות ממיני בעלי חיים המצויים גם (או רק) בארץ ישראל. הכרך הראשון בספר הוא המבוא, ובו פרקי רקע כלליים המסבירים מונחי יסוד שיופיעו בכרכים הבאים. המבוא מתאר את מגוון בעלי החיים בארץ ישראל ואת הגורמים למגוון זה, וכן את השינויים שהתחוללו בהרכב עולם החי של ארץ ישראל במהלך מאת השנים האחרונות. שלושת הכרכים הבאים עוסקים בפאוניסטיקה של ארבע מחלקות החולייתנים היבשתיים: דוחיים, זוחלים, עופות ויונקים.

המחבר, יורם יום-טוב, הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, שם לימד פאוניסטיקה במשך שנים רבות והנחה עשרות תלמידים לתארים מתקדמים. תחומי מחקרו של פרופ? יום-טוב מגוונים, וביניהם זואוגיאוגרפיה, נדידת עופות וביולוגיה השוואתית של עופות ויונקים בעולם. בתחומי מחקר אלה פרסם ספרים, פרקים בספרים ומאות מאמרים. פרופ? יום-טוב הוא פעיל מאוד בשמירת הטבע בישראל, והיכרותו הקרובה והמעמיקה הן עם הספרות המקצועית והן עם הטבע של ארץ ישראל הופכים ספר זה, פרי עטו, לרב-ערך במיוחד.

שנת 2019

194 עמודים

תאור הקורס

חולייתנים בארץ ישראל

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה