למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי; כרך ב': דוחיים  וזוחלים
מספר קטלוגי
20252-002-9
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים במבט ישראלי; כרך ב': דוחיים וזוחלים

כותב:

בעל החיים השלם, התאמתו לסביבתו ויחסיו עמה - בכל אלה יחד, הנקראים "פאוניסטיקה", עוסק ספר זה. להכרת בעלי חיים וסביבת חייהם יש חשיבות רבה לכל ביולוג, ובפרט לביולוגים העוסקים במחקר ברמת בעל החיים השלם או חברות בעלי החיים. הכרה של בעלי חיים וסביבתם הכרחית גם לעוסקים בשמירת הטבע. כשם שהפילוסופיה נחשבת לאם המדעים, כך ניתן לתאר את הפאוניסטיקה ואת הפלוריסטיקה - חקר הצמחים בסביבתם - כבסיסם של כל מדעי החיים.

ספר זה עוסק בפאוניסטיקה של החולייתנים היבשתיים במבט ישראלי, כלומר, תוך הבאת דוגמאות ממיני בעלי חיים המצויים גם (או רק) בארץ ישראל וממחקרים שנעשו בישראל. בספר ארבעה כרכים -"מבוא", "דוחיים וזוחלים", "עופות", "יונקים". הכרך "דוחיים וזוחלים" עוסק בקבוצות אלה ודן במוצאן, בתפוצתן, בהתאמותיהן לסביבה ובדרכי הרבייה שלהן.

המחבר, יורם יום-טוב, הוא פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, שם לימד פאוניסטיקה במשך שנים רבות והנחה עשרות תלמידים לתארים מתקדמים. תחומי מחקרו של פרופ' יום-טוב מגוונים, וביניהם זואוגיאוגרפיה, נדידת עופות וביולוגיה השוואתית של עופות ויונקים בעולם. בתחומי מחקר אלה פרסם ספרים, פרקים בספרים ומאות מאמרים. פרופ' יום-טוב הוא פעיל מאוד בשמירת הטבע בישראל, והיכרותו הקרובה והמעמיקה הן עם הספרות המקצועית והן עם הטבע של ארץ ישראל הופכת ספר זה, פרי עטו, לרב-ערך במיוחד.

אנו תקווה שספר זה יהווה אבן דרך חשובה בספרות המקצועית הזואולוגית בארץ וישמש קהל רחב ומגוון.

210 עמודים

תאור הקורס

חולייתנים בארץ ישראל

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה