למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אוטומטים ושפות פורמליות: דקדוקים; פישוטים וצורות נורמליות של דקדוקים חופשיי-הקשר;
   יח' 9-6
מספר קטלוגי
20242-206-9
 
 

אוטומטים ושפות פורמליות: דקדוקים; פישוטים וצורות נורמליות של דקדוקים חופשיי-הקשר; יח' 9-6

כותבים:

ספר מתוך סדרה המיועד להקנות את היסודות התיאורטיים של מדעי המחשב. בספר מוצגים מודלים חישוביים יסודיים, תוך השוואת דרך החישוב שלהם. כמו כן, מוצגות המשפחות היסודיות של שפות פורמליות.

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק