למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
אוטומטים ושפות פורמליות: דקדוקים; פישוטים וצורות נורמליות של דקדוקים חופשיי-הקשר;
   יח' 9-6
מספר קטלוגי
20242-206-9
 
נושא: מדעי המחשב

אוטומטים ושפות פורמליות: דקדוקים; פישוטים וצורות נורמליות של דקדוקים חופשיי-הקשר; יח' 9-6

כותבים:

ספר מתוך סדרה המיועד להקנות את היסודות התיאורטיים של מדעי המחשב. בספר מוצגים מודלים חישוביים יסודיים, תוך השוואת דרך החישוב שלהם. כמו כן, מוצגות המשפחות היסודיות של שפות פורמליות.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק