למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
אוטומטים ושפות פורמליות:מושגים בסיסיים, אוטומט סופי דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי; 
יח' 5-1
מספר קטלוגי
20242-001-4
 
נושא: מדעי המחשב

אוטומטים ושפות פורמליות:מושגים בסיסיים, אוטומט סופי דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי; יח' 5-1

כותבים:

ספר מתוך סדרה המיועד להקנות את היסודות התיאורטיים של מדעי המחשב. בספר מוצגים מודלים חישוביים יסודיים, תוך השוואת דרך החישוב שלהם. כמו כן, מוצגות המשפחות היסודיות של שפות פורמליות.

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק