למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מבנים אלגבריים: הרחבות של חוגים; חוגי פולינומים; תחומים בעלי פריקות יחידה;   יח' 18-16
מספר קטלוגי
20230-016-6
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

מבנים אלגבריים: הרחבות של חוגים; חוגי פולינומים; תחומים בעלי פריקות יחידה; יח' 18-16

כותב:

ספר מתוך הסדרה העוסקת בנושאים מתחום האלגברה המופשטת.

תאור הקורס

מבנים אלגבריים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה