למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אלגברה ליניארית II : צורות קנוניות - הפולינום המינימלי, משפט הפירוק הפרימרי, צורת ז'ורדן;  יח' 9-7
מספר קטלוגי
20229-007-8
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

אלגברה ליניארית II : צורות קנוניות - הפולינום המינימלי, משפט הפירוק הפרימרי, צורת ז'ורדן; יח' 9-7

כותבים:

סדרה זו היא המשך ישיר של הסדרה אלגברה לינארית 1.

תאור הקורס

אלגברה לינארית 2

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה