למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

אלגברה ליניארית II: מרחבי מכפלה פנימית וטרנספורמציות לינאריות ביניהם; לכסון אוניטרי;  יח' 3-1
מספר קטלוגי
20229-001-1
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

אלגברה ליניארית II: מרחבי מכפלה פנימית וטרנספורמציות לינאריות ביניהם; לכסון אוניטרי; יח' 3-1

כותבים:

סדרה זו היא המשך ישיר של הסדרה אלגברה לינארית 1.

תאור הקורס

אלגברה לינארית 2

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה