למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חשבון אינפיניטסימלי 3: אינטגרלים כפולים;   יח' 8-7
מספר קטלוגי
20224-007-3
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

חשבון אינפיניטסימלי 3: אינטגרלים כפולים; יח' 8-7

כותבים:

ספר מתוך סדרה המיועדת לתלמידי מתמטיקה, עוסקת בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות במשתנים אחדים, ומשלימה בכך את הנושאים היסודיים של החשבון האינפיניטסימלי, הנדונים בחשבון אינפיניטסימלי 1, 2 .

תאור הקורס

חשבון אינפיניטסימלי 3

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה