למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חשבון אינפיניטסימלי 3: המרחב האוקלידי R בחזקת n, פונקציות של משתנים אחדים - גבולות ורציפות;  יח' 2-1
מספר קטלוגי
20224-001-6
תחום: מדעים
נושא: מתמטיקה

חשבון אינפיניטסימלי 3: המרחב האוקלידי R בחזקת n, פונקציות של משתנים אחדים - גבולות ורציפות; יח' 2-1

כותבת:

ספר מתוך סדרה המיועדת לתלמידי מתמטיקה, עוסקת בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות במשתנים אחדים, ומשלימה בכך את הנושאים היסודיים של החשבון האינפיניטסימלי, הנדונים בחשבון אינפיניטסימלי 1, 2 .

תאור הקורס

חשבון אינפיניטסימלי 3

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה