למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך ב (יחידות 6-4)
מספר קטלוגי
20213-202-3
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: פיסיקה

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך ב (יחידות 6-4)

צוות פיתוח:

פרקים בפיסיקה מודרנית כרך ב

יחידה 4: מודל בוהר ומודל הקליפות יחידה 5: פונקציות גל ועקרון אי-הוודאות יחידה 6: משוואת שרדינגר

תאור הקורס

פרקים בפיסיקה מודרנית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה