למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

החולייתנים: ההתפתחות העוברית; תאי-עצב - מערכת העצבים וחישה; החולייתן הנבון; יח' 12-10
מספר קטלוגי
20104-210-8
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

החולייתנים: ההתפתחות העוברית; תאי-עצב - מערכת העצבים וחישה; החולייתן הנבון; יח' 12-10

כותבים:

ספר מתוך סדרה הדנה בבעלי-חיים בעלי חוליות, שעמם נמנה גם האדם. חומר הלימוד מקנה מושגי יסוד באנטומיה, בפיזיולוגיה, באמבריולוגיה ובאבולוציה של החולייתנים. מושגים אלה מהווים רקע ובסיס לכל לימוד מתקדם של גוף האדם ותפקודו ולהבנת מוצאו ומקומו בעולם החי. הסדרה כוללת סקירה של תכונותיהם העיקריות של החולייתנים, תוך הדגשת השינויים המורפולוגיים והתפקודיים המעמיקים שחלו בהם במהלך האבולוציה. בין הנושאים הנדונים: המים כסביבת חיים, המעבר מהחיים במים לחיים ביבשה, זוחלים, עופות ויונקים, ההתפתחות העוברית

תאור הקורס

החולייתנים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה