למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

החולייתנים: החיים ביבשה:הביצה האמניוטית והזוחלים, החיים ביבשה,הומותרמיות ותעופה,היונקים; יח' 9-7
מספר קטלוגי
20104-208-2
תחום: מדעי הטבע והחיים
נושא: מדעי החיים

החולייתנים: החיים ביבשה:הביצה האמניוטית והזוחלים, החיים ביבשה,הומותרמיות ותעופה,היונקים; יח' 9-7

כותב:

ספר מתוך סדרה הדנה בבעלי-חיים בעלי חוליות, שעמם נמנה גם האדם. חומר הלימוד מקנה מושגי יסוד באנטומיה, בפיזיולוגיה, באמבריולוגיה ובאבולוציה של החולייתנים. מושגים אלה מהווים רקע ובסיס לכל לימוד מתקדם של גוף האדם ותפקודו ולהבנת מוצאו ומקומו בעולם החי. הסדרה כוללת סקירה של תכונותיהם העיקריות של החולייתנים, תוך הדגשת השינויים המורפולוגיים והתפקודיים המעמיקים שחלו בהם במהלך האבולוציה. בין הנושאים הנדונים: המים כסביבת חיים, המעבר מהחיים במים לחיים ביבשה, זוחלים, עופות ויונקים, ההתפתחות העוברית

תאור הקורס

החולייתנים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק