למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

זמנים: רבעון להיסטוריה גיליון 147
מספר קטלוגי
19019-563-6
 
 

זמנים: רבעון להיסטוריה גיליון 147

עורכים:

גיליון מיוחד | היסטוריה שבעל פה

יאלי השש וחררדו לייבנר מחקר היסטורי-חברתי ממוק?ד סיפור חיים

מירן ליונה גונסאלס היסטוריה שבעל פה: חקר זהויות באמצעות סיפורי חיים

גלית ברקת דניאלי "עבודת יתר" בתהליך המוביליות של נשים מזרחיות בארגון רווחה ממלכתי

רמי אדוט קהילה, "עצמי" ו"מעמד בינוני מזרחי": סיפורה של אפרת ושל שכונת קריית אילון בחולון

יובל פ' יונאי "הנושא לא עלה": חייו הכפולים של רווק הומו מזרחי בעשורים האחרונים של המאה העשרים בישראל

דותן ברום ויואב זריצקי "זו יש לה פורים כל יום": חריגה מגדרית, פרפורמנס וקרוזינג בחיפה ובתל אביב בשנות החמישים והשישים

רנא עואיסה פצעי הזיכרון: שתיקות בעדויות שבעל פה של עקורים ופליטים פלסטינים

גל לוי וריקי כהן בנלולו מבית לבית: סיפור מסע בעקבות העוני

ביקורת ספרים יאיר מינצקר

על אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי, גיליון מיוחד מורחב של ציון בעריכתם של סקוט אורי וגיא מירון

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה