למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

זמנים חדשים: מחקרים בהיסטוריוגרפיה המודרנית
מספר קטלוגי
19019-515-6
תחום: מדעי הרוח
נושא: פילוסופיה, היסטוריה

זמנים חדשים: מחקרים בהיסטוריוגרפיה המודרנית

עורך:

תמורות עמוקות חלו בחקר ההיסטוריה ובכתיבתה בשלושת העשורים האחרונים. נושאיה של ההיסטוגרפיה הקלסית היו פוליטיים מובהקים - מעשיהם של השליטים, מלחמות מהפכות; החל בעשורים הראשונים של המאה העשרים פנו ההיסטוריונים לחקור גם את התנאים החומריים והמנטליים של החברה - הסביבה, העבודה, המשפחה, הצריכה ונושאים אחרים בעלי משמעות רבה לחיי היומיום. אולם, משנות השבעים ואילך הסתמנה מגמה חדשה בהיסטוריוגרפיה: פנייה מן המציאות ה"אובייקטיבית" של תולדות המדינה וסדרי החברה אל הקטגוריות והאופנים (ה"סובייקטיבים"),

שבאמצעותם נתפשה המציאות בעיני בני התקופה הנחקרת. הנחת היסוד של כותבי "ההיסטוריה החדשה" הייתה, כי כל קהילה אנושית יוצרת לעצמה כלים להבנת המציאות ומבטאת בדרכה את הצרכים והערכים המיוחדים לה. הכלים הללו נבנים מתחושות, רשמים, דימויים, אמנות, מיתוסים וביטויים תרבותיים אחרים, ואלה מקנים את המשמעות לחייהם של בני-האדם. כדי לאתר, לאבחן ולהבין את דרכי החשיבה והכלים הקוגנטיביים של בני תרבות כלשהי בעבר נזקקו ההיסטוריונים למקורות שונים מלאה שהיו מורגלים בהם: במקום מסמכים רשמיים וממצאים חומריים,

היה עליהם לפרש עתה ציורים, סמלים, אגדות לילדים, מופעים, טקסים וצורות פולחן - ביטויים לצרכים, שהיו בחלקם לפחות בתלי-צודעים ואולי אף אי-רציונליים.

תאור הקורס

חשיבה היסטורית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה