למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
 עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה: מיסוי תאגידים ובין-לאומי, דיני עידוד ותכנון מס; מהדורה שניה,
כרך ג'
מספר קטלוגי
13036-503-4
תחום: מינהל עסקים
נושא: מינהל עסקים לתואר שני

עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה: מיסוי תאגידים ובין-לאומי, דיני עידוד ותכנון מס; מהדורה שניה, כרך ג'

כותבים:

**מעודכן לרפורמה במס תשע"ח 2018** דיני המסים נחשבים כתחום סבוך השמור לכאורה למומחים, אף כי חשיבותם רבה לכל תושב ובכל עסקה. להחלטות בעלות השלכות מיסוי יש השפעה על התוצאה הכלכלית ועל הקניין הפרטי. ספר זה נכתב ביזמת מחבריו וכחלק מלימודי התואר השני במנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה, כדי להקנות בשפה ברורה, כלים שיאפשרו להבין את העקרונות והעיקרים במיסוי הכנסה המתבססים על הרפורמות המקיפות שנערכו בדיני המסים.

לאחר קריאתם של שישה-עשר פרקי הספר יכיר הקורא את עקרונות היסוד בחקיקת המס ואת עיקרי תורת המקור (כרך א'); ילמד את העקרונות המגבשים את ההכנסה הפרותית החייבת במס הכנסה ואת כללי מיסוי רווח ההון, לרבות מיסוי אופציות שהונפקו לעובדים וניירות ערך (כרך ב'); ויבחן את העיקרים המתקדמים הקשורים למיסוי תאגידים, מיסוי בין-לאומי, דיני עידוד ותכנון מס (כרך ג').

יוסף גרוס, פרופ' מן המניין בדיני תאגידים, במשפט מסחרי ובדיני מסים בפקולטות למשפטים ולניהול באונ' ת"א (אמריטוס) ועד לאחרונה ראש תכנית המוסמכים בניהול (מסלול מסים) של המסלול האקדמי-המכללה למנהל. מומחה במשפט עסקי, בדיני תאגידים בדיני ניירות ערך ובשוק ההון ומחלוצי תחום דיני המס בישראל. חבר ועדת הרפורמה במסים (ועדת רבינוביץ'). פרסם חמישה-עשר ספרים בתחומי חברות, ניירות ערך ומסים.

שגיא גרשגורן, עו"ד ורו"ח, מוסמך במשפטים, כיהן כעוזר מקצועי לסגן נציב מס הכנסה - היועמ"ש לרשות המסים ומנהל מיסוי מקרקעין. מזכיר הוועדה לבחינת סוגיית השווי במס שבח, חבר הצוותים לחיבור נוהלי ביקורת במס שבח, לשומת עמותות בנייה ולשומת חברות דלק ויועץ לוועדה לבחינת מתן החלטות מיסוי (Pre-Ruling) על-ידי רשות המסים.

תאור הקורס

עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק