למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה; כרך ד'
מספר קטלוגי
13018-004-5
תחום: מדעי החברה
נושא: משפטים, ניהול

דיני תאגידים: חובת דיווח וגילוי, תרופות וסעדים בחברה; שינוי מבנה של חברה; כרך ד'

כותבת:

ספר מתוך סדרה העוסקת בכל מאפייני התאגיד בכלל, אך מתמקדת בחברה עיסקית בפרט.הסדרה מציגה מגוון היבטים משפטיים, כגון: סוגי תאגידים שאינם חברות; סוגי תאגידים שניתן להקים בישראל; עקרונות המשפט בפירמה וכללי האחריות של נושאי משרה אחרים; סעדים נגד מעוולים בחברה; עקרונות סדרי הדין של סוגי תביעות שונות (תביעות נגזרות וייצוגיות); כינוס נכסים, פירוק ושינויי מבנה.

406 עמודים

תאור הקורס

דיני חוזים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה