למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת": אמנות ישראלית 1988-1948
מספר קטלוגי
10961-502-1
תחום: מדעי הרוח
נושא: תולדות האמנות, לימודי תרבות

מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת": אמנות ישראלית 1988-1948

כותב:

א מ נ ו ת י ש ר א ל י ת היא מונח היסטורי טעון המחייב דיוק; הספר מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת": אמנות ישראלית 1948-1988 הוא סקירה היסטורית-תרבותית של שדה האמנות הישראלי. לצד ניתוחים של יצירות אמנות, הספר דן בפרסומים של תיאורטיקנים, מבקרים ואספנים ובתפיסותיהם השונות של מנהלי ואוצרי המוזיאונים המובילים בישראל.

עיון מעמיק בפרסומים שראו אור במאה השנים האחרונות מאיר את הבולטים שבהם ומסביר כיצד הם משקפים את רוח התקופה שבה נכתבו. פרספקטיבה היסטורית היא זו המסייעת בהבחנה כי לא כולם משקפים את מה שאכן קרה במציאות.

מעצם מהותה, סקירה היסטורית מקנה מוניטין לאמנים מסוימים ולא לאחרים; כך היא מצרפת אותם לקנון רשמי מקודש. אחת ממטרות הספר היא לפרוס בפני הקוראים תהליכים שהודות להם זכו אמנים יחידים להנצחה בהיסטוריוגרפיה של האמנות הישראלית, ואולי להוסיף לה שמות אמנים הראויים לה, אך טרם נכללו בה.

אליק מישורי הוא חוקר מקורות האמנות הישראלית וזיקתה למסורת היהודית ולמחשבה הציונית. עם ספריו נמנים אמנות הרנסנס באיטליה; תולדות האמנות: מבוא כללי; טבע דומם: מייצוג של חפצים לחפצים של ממש; שורו הביטו וראו: איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית; לצייר בעברית: יוסף בודקו מעצב את מהדורת יובל החמישים של כתבי ח"נ ביאליק; סביב למדורה בסלון: שדה האמנות היהודי בישראל, 1949-1948; Secularizing the Sacred: Aspects of Israeli Visual Culture, Brill, 2019.

שנת הוצאה: דצמבר 2019

* טעימת קריאה     

תאור הקורס

מאפקים חדשים לרוח אחרת: אמנות ישראלית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה