למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תהליכי חילון בתרבות היהודית, כרך א'
מספר קטלוגי
10932-502-7
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות, היסטוריה

תהליכי חילון בתרבות היהודית, כרך א'

עורכים:

הספר תהליכי חילון בתרבות היהודית מציג התבוננות רבת פנים על המחשה והתרבות החילונית ועל תהליכי החילון. הנחת היסוד היא שלא ניתן להגדיר את החילון או החילוניות בהגדרות חד-משמעיות, ומשום כך החוקרים המשתתפים בספר מציגים נקודות מבט שונות, הרואות בחילון התהוות ועיצוב של מחשבה חופשית, אך גם חוויה אישית וקולקטיבית.

פרקי הספר ומחברים: מבוא - שמעון דובנוב ואיטה קלאיש: שני סיפורים אישיים של חילון / הולדת החילוניות מתוך הפילוסופיה: שי פרוגל / הסוציולוגיה של החילון: זאב סוקר, נסים ליאון / ראשיתם של תהליכי החילון ביהדות אירופה: שמואל פיינר / החילון אצל יהודי ארצות האסלאם: אבריאל בר-לבב / לכתוב חילוניות: הספרות העברית המתחדשת ותהליכי החילון: מיכל ארבל / יהודיותו של ברנר: מנחם ברינקר / השכלה וחילון בספרות של יהודי ארצות האסלאם: ליטל לוי

ההשכלה העברית בצפון? אפריקה בסוף המאה המאה התשע-עשרה: יוסף שיטרית / יהודי אירופה בסבך הפוליטי: בין חילון מבולל לחילון מבדל: דניס שרביט / דת החילונית בציונות הסוציאליסטית ובקיבוץ: זאב סוקר / דת, מסורת וחילון אצל ישראלים מרקע מזרחי: יצחק דהן / פולמוסים ומתחים בשאלת התרבות היהודית החילונית: רון מרגולין, גדעון כ"ץ

574 עמודים

תאור הקורס

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה