למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

העבדות בעת העתיקה: בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי, קווי דמיון ושוני
מספר קטלוגי
10930-505-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

העבדות בעת העתיקה: בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי, קווי דמיון ושוני

כותב:

בחיבורו העבדות בעת העתיקה סוקר המחבר בצורה תמציתית וכרונולוגית את תופעת העבדות בעת העתיקה על היבטיה השונים: החברתיים, הכלכליים, המשפטיים, הדתיים והאנושיים. המיוחד בספר הזה הוא ההשוואה הביקורתית בין החברה היהודית, החברה הנוצרית והחברה הפגאנית, הן מבחינת חיי היומיום של העבדים הן מבחינת היחס אליהם בחקיקה ובעמדתם של אנשי הרוח. המקורות מרחיבים ומשלימים את הסקירה העיונית, ויחד עם האיורים הם ממחישים את המציאות החברתית והתרבותית ששררה בעולם העתיק.

דוד רוקח הוא פרופסור בדימוס מן האוניברסיטה העברית בירושלים. לימד בחוג להיסטוריה של עם ישראל (תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד) ובחוג להיסטוריה כללית (תולדות יוון ורומא). מחקריו עוסקים בנושאים האלה: שורשי האנטישמיות הפגאנית והנוצרית בעת העתיקה; מרידות היהודים בעת העתיקה; חקרי מקרא, פילון האלכסדרוני ומגילות מדבר יהודה; ענייני דיומא; ההלכה באספקלריה של המציאות; היסטוריוגרפיה, ספרות ופילוסופיה יוונית.

תאור הקורס

העבדות בעת העתיקה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה