למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך ב'
מספר קטלוגי
10901-002-5
תחום: מדעי החברה
נושא: משפטים, ניהול

שוויון הזדמנויות בעבודה: כרך ב'

כותבת:

נושא עקרון השוויון התעסוקתי נדון בסדרה זו בהרחבה: התפתחותו, מהותו, הגדרתו, תחולתו ופרשנותו של עקרון זה במשפט העבודה הישראלי, במישור הבינלאומי ובמישור ההשוואתי. מוצגות הגישות השונות שרווחות בעולם להבטחת השוויון בין המינים בעבודה, וגם הכלים המשמשים לאכיפתו.

תאור הקורס

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה