למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דיני חוזים: מבוא ועקרונות כלליים. יצירת החוזה. צורת החוזה, פירושו והשלמתו; כרך א, מהדורה שנייה
מספר קטלוגי
10800-201-5
תחום: מדעי החברה
נושא: משפטים, ניהול

דיני חוזים: מבוא ועקרונות כלליים. יצירת החוזה. צורת החוזה, פירושו והשלמתו; כרך א, מהדורה שנייה

כותבת:

הבנת העקרונות המשפטיים בדיני החוזים, ויישומם של עקרונות אלה בחיי המעשה. הכרת דיני החוזים הכלכליים בישראל, והבנתם של הנגזרים מן העקרונות. מתן כלים הכרחיים ונאותים לפתרון בעיות מעשיות בתחום דיני החוזים.

תאור הקורס

דיני חוזים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה