למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

דיני חוזים: חוזה לטובת אדם שלישי, הפרה, סיכול, אכיפה וביטול חוזה, חוזים אחידים ותניות פטור; כרך ג
מספר קטלוגי
10800-008-4
תחום: מדעי החברה
נושא: משפטים, ניהול

דיני חוזים: חוזה לטובת אדם שלישי, הפרה, סיכול, אכיפה וביטול חוזה, חוזים אחידים ותניות פטור; כרך ג

כותבת:

הבנת העקרונות המשפטיים בדיני החוזים, ויישומם של עקרונות אלה בחיי המעשה. הכרת דיני החוזים הכלכליים בישראל, והבנתם של הנגזרים מן העקרונות. מתן כלים הכרחיים ונאותים לפתרון בעיות מעשיות בתחום דיני החוזים.

תאור הקורס

דיני חוזים

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה