למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

מקרו-כלכלה, כרך ב'
מספר קטלוגי
10793-202-2
תחום: מדעי החברה
נושא: כלכלה

מקרו-כלכלה, כרך ב'

כותב:

נהוג לחלק את מדע הכלכלה לשני תחומים עיקריים: למיקרו-כלכלה (microeconomics) ולמקרו-כלכלה (macroeconomics). ההבחנה בין שני תחומים אלה דומה להבחנה בין חקר העצים ובין חקר היער. המיקרו-כלכלה עוסקת בעצים, כלומר - ביחידות הכלכליות הבודדות, בעוד המקרו-כלכלה עוסקת ביער, כלומר - במשק בכללותו. תחומי המחקר של המיקרו-כלכלה כוללים, בין היתר, את החלטות משק הבית, שיקולי הפירמה, ואת ההתרחשויות בשוק של מוצר מסוים או במספר שווקים הקשורים זה לזה.

המקרו-כלכה, לעומת זאת, חוקרת את התופעות הקשורות לכל חלקי המשק - לכל השווקים במשק, לכל משקי הבית והפירמות ואף לממשלה.

תאור הקורס

מקרו כלכלה א

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה