למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

המשפט המנהלי של ישראל; כרכים א'-ג' (סט)
מספר קטלוגי
10790-000-3
תחום: מדעי החברה
נושא: מדיניות ציבורית, משפטים

המשפט המנהלי של ישראל; כרכים א'-ג' (סט)

כותבת:

המשפט המינהלי חל על פעילותן של רשויות השלטון על כל דרגיהן ומסדיר את מנגנוני הפעולה של המדינה המודרנית בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי כאחד. הספר המשפט המינהלי של ישראל מציג את שאלות היסוד של תחום המשפט המינהלי ודן בפירוט בעקרונותיו בהקשרו של המשפט הישראלי. בעיקרו של דבר, הספר בוחן את הכללים החלים על הסמכות המינהלית, על הליכי קבלת ההחלטות ועל הפעלת שיקול הדעת המינהלי.

כמו כן, הוא דן בדפוסי פעולה חדשים של השלטון, דוגמת שימוש בהתקשרויות חוזיות, מדיניות הפרטה ורגולציה מתוחכמת, וסוקר את דרכי הביקורת על פעילותו של המינהל הציבורי. הספר כולל שלושה כרכים ובהם 12 יחידות.

כרך א' עוסק בנושאים: המדינה המינהלית והמשפט המינהלי בישראל; חוקיות המינהל; עצמאות שיקול הדעת המינהלי ושיטת הרשויות המוסמכות; החובה להפעיל שיקול דעת. כרך ב' עוסק בנושאים: כללי יסוד של ההליך המינהלי; עקרונות יסוד נוספים בהליך המינהלי; כללי הצדק הטבעי; זכויות עיון, חופש המידע ושקיפות מינהלית. כרך ג' עוסק בנושאים: חוסר הגינות ושיקולים זרים; שוויון והפליה; סבירות ומידתיות; תוצאות הפגם המינהלי וביקורת שיפוטית.

דפנה ברק-ארז, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים ופרופסור מן המניין באוניברסיטת תל-אביב, מכהנת כשופטת בבית המשפט העליון.

תאור הקורס

המשפט המינהלי של ישראל

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה