למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת
מספר קטלוגי
10775-501-9
תחום: מדעי החברה
נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת

כותבים:

הספר סטטיסטיקה חברתית לחברה מגוונת מיועד ללימוד יסודות החשיבה הסטטיסטית ולהבנת אופן השימוש בשיטות לניתוח נתונים סטטיסטיים במחקר החברתי, בעיקר בתחומים כמו סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת. הספר נועד לסייע ללומדים לקרוא נתונים סטטיסטיים, להבין אותם ולהשתמש בהם, ובתוך כך - לדעת להבחין בין שימוש הולם לשימוש בלתי-הולם בנתונים.

הפרוצדורות והמדדים הסטטיסטיים השונים מוצגים ומוסברים בספר תוך כדי הדגשת הזיקה ההדוקה שבין הכלים הללו לבין שאלות מחקריות קונקרטיות במדעי החברה, ובעזרת דוגמאות מתוך מחקרים שעוסקים בחברה, בפוליטיקה ובתקשורת. הסטטיסטיקה נלמדת בספר כפי שמשתמשים בה במדעי החברה: כאמצעי להבנת תופעות ותהליכים חברתיים שונים.

כפי שמומחש היטב בספר, פרוצדורות ומדדים סטטיסטיים הם כלי להבנה ולביצוע של מחקרים העוסקים בהיבטים שונים של החיים החברתיים, כגון עמדות של קבוצות חברתיות שונות לגבי מגוון נושאים, יחסים בין קבוצות חברתיות, הבדלים בהתנהגויות ובהישגים של קבוצות שונות ועוד. הודות לאופן ההצגה הבהיר והמאלף של הקשר ההדוק בין שאלות מחקריות קונקרטיות לבין כלים סטטיסטיים, הספר מסייע להכיר ולהבין את מערך הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים במחקר החברתי.

תאור הקורס

יסודות המחקר הכמותי ב

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה