למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל - דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית
מספר קטלוגי
10724-001-2
תחום: מדעי החברה
נושא: תקשורת

חופש העיתונאי וחופש העיתונות בישראל - דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית

כותב:

שלא כבדמוקרטיות אחרות, אין בישראל חוקה, חוק-יסוד או אפילו חוק רגיל המבטיחים את חירותה של העיתונות. לעומת זאת, יש בה עדיין חוקים רבים המחבלים ביכולתם של כלי התקשורת להשיג מידע על מחדלי השלטון ועוולותיו, לפרסמו ? ולהוקיע את האחראים להם. ואולם, לא רק השלטון והחוקים מחבלים ביכולת האמורה, אלא גם גורמים פרטיים, שבכוח ממונם שולטים בערוצים המרכזיים של העיתונות המודפסת, המשודרת והמקוונת, ואינם בוחלים בניצול הכוח הזה על מנת להגביל את היקף המידע ואת טווח הדעות שיתפרסמו באותם ערוצים.

לכן ספרו של משה נגבי עוסק לא רק בהתנכלויות השלטוניות לחופש העיתונות, אלא בכל האיומים על חירות העיתונאי, לרבות איומים שמקורם באינטרסים של העיתונות עצמה.

הספר עומד על חשיבותה המכרעת של חירות זו, ומסביר מדוע נשחקו יכולתה ומחויבותה של מערכת המשפט להגן עליה. הוא מפרט, מנתח ומבקר את הדינים, כללי האתיקה והתקדימים התוחמים את חופש העיתונאי ואת חופש העיתונות בישראל, ומצביע על התיקונים והשיפורים הנחוצים כדי שגם התקשורת הישראלית של שנות האלפיים תוכל לשוב ולמלא את שליחותה החיונית ככלב השמירה של הדמוקרטיה.

משה נגבי הוא מרצה בכיר בנושאים הקשורים בתקשורת, אתיקה ומשפט במחלקה לתקשורת ולעיתונאות באוניברסיטה העברית בירושלים. זה שלושים שנה הוא הפרשן המשפטי של "קול ישראל" ומנחה את מגזין הרדיו לענייני משפט וזכויות אדם "דין דברים".עבודתו זיכתה אותו בפרס סוקולוב לעיתונאות, בפרס ראש לשכת עורכי הדין ובתואר דוקטור לשם-כבוד של ה- Hebrew Union College

362 עמודים

תאור הקורס

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק