למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

חקר עבודה: הנדסת שיטות; מדידה והערכת ביצועים; כרך ג' ,פרקים 5-6
מספר קטלוגי
10715-203-5
תחום: הנדסה
נושא: הנדסת תעשייה וניהול

חקר עבודה: הנדסת שיטות; מדידה והערכת ביצועים; כרך ג' ,פרקים 5-6

כותב:

ספר זה מקיף את התחום הרחב של חקר עבודה ומתמקד בארבעה נושאים עיקריים:מדדי פריון, הנדסת שיטות, קביעת תקני זמן ושיטות של שכר עידוד. הספר כולל תיאור מפורט של כל אחד מן הנושאים האלה ויש בו מאות דוגמאות ושאלות עם פתרון מלא. כדי להקל על הקורא את הבנתם של הנושאים השונים ואת אופן יישומם הם תוארו באמצעות תרשימי זרימה לצד הסבר מפורט כיצד יש לבצעם. נוסף על כך, יש בו הסבר איך לבצע את החישובים השונים הנדרשים באמצעות גיליון אלקטרוני.

הספר כולל עוד נושאים הנלמדים בקורסים נוספים המשתלבים במקצוע זה, כמו הנדסת אנוש, חקר ביצועים, סטטיסטיקה, כלכלה, תכנון ופיקוח על הייצור. ארגונים יצרניים וארגונים לא יצרניים (ארגונים הנותנים שירות), ואף ארגונים עסקיים כמו בנקים וחברות ביטוח, יוכלו להשתמש במידע הרב שבספר כבסיס ליישום התחומים השונים המוצגים בו. כמו כן נסקרים בספר מאמרים ומחקרים מעודכנים בכל אחד מן התחומים הרבים שהספר עוסק בהם ואף מאמרים שנכתבו במאה העשרים, כדי שהקורא יוכל לעמוד על התפתחות התחום.

כרך ג' פרק 5: דגימת עבודה, קביעת גודל מדגם נדרש, שיטות לניפוי מדגמים חריגים, קביעת אי-דיוק של מדגם. פרק 6: תקני זמן לעובד או לצוות המפעיל מכונה, מודל אשקרופט, מודל דל ג'ונס ומודלים נוספים לחישוב חפיית מכונות.

440 עמודים

תאור הקורס

חקר עבודה

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה