למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ראשית המלוכה בישראל - עיונים בספר שמואל: הסיפור על דוד ובת-שבע; המרידות והתסיסה בממלכה;עליית שלמה/ ד
מספר קטלוגי
10710-004-2
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות, היסטוריה

ראשית המלוכה בישראל - עיונים בספר שמואל: הסיפור על דוד ובת-שבע; המרידות והתסיסה בממלכה;עליית שלמה/ ד

כותב:

בסדרת הספרים ראשית המלוכה בישראל, על ארבעת כרכיה, נפרס בפנינו תיאור היסטורי של תקופת השופטים וייסוד המלוכה בישראל. בניתוח האירועים שהוליכו לראשי משטר המלוכה ולהתבססותו בישראל נבחנים המנהיגים ופועלם: עלי ושמואל - סקירה קצרה של שני המנהיגים האחרונים מטיפוס "השופטים"; שאול ודוד - פירוט נרחב של קורות שני המלכים הראשונים, מייסדי משטר המלוכה. בין היתר יידונו מלכות שאול, פרק הביניים אחרי מות שאול, מלכות דוד, הישגיו הגדולים, מלחמותיו באויבי ישראל והזעזועים והמרידות שפקדו את ממלכתו.

התיאור מסתיים עם עלייתו של שלמה על כס ממלכת אביו והתבססותו בשלטון. תקופה זו מתוארת במקור הקדום, בספר שמואל, בפרקים הראשונים של ספר מלכים ובמקור מאוחר יחסית, בספר דברי הימים. בסדרת ספרים זו יש שחזור היסטורי של ארועי התקופה בהתבסס על המקורות המקראיים, על מקורות חיצוניים ועל הממצאים הארכיאולוגיים והנתונים הגיאוגרפיים. הסדרה עוסקת בניתוח ספרותי ובהערכת תיאור התקופה בספר שמואל ומגיעה למסקנה כי התיאור בנוי על הערכת דמויותיהם של שני השופטים האחרונים, עלי ושמואל מול שני המלכים הראשונים, שאול ודוד.

מתוך השוואות אלה עולה כי מחברו של ספר שמואל מעדיף את מלכות ה' על מלכות אדם. לפנינו מרקם שאופיו אינטר-דיסציפלינרי: הוא משלב את הניתוח ההיסטורי עם העיון הספרותי ומעריך את טיבה של השפעת הגומלין בין שתי הדיסציפלינות.

* ביקורת שנכתבה על הסדרה במקור ראשון     

תאור הקורס

ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה