למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון/ כרך ד': ממלכת יהודה
מספר קטלוגי
10700-004-4
תחום: מדעי הרוח
נושא: היסטוריה

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון/ כרך ד': ממלכת יהודה

עורך:

דוד ושלמה - דמויות היסטוריות או מיתולוגיות? האם הייתה ממלכה ישראלית מאוחדת המשתרעת מנחל מצרים עד לבא חמה? או שמא מלכו דוד ושלמה בממלכה זעירה בירושלים וסביבותיה? אחאב - עושק העם או מלך רב-מעללים? מנשה - משקם מלכות יהודה או האשם בחורבנה? שאלות אלה ומגוון סוגיות בתחום השלטון והמנהל, הכלכלה והחברה, יחסי החוץ של ישראל ויהודה והתרבות החומרית והרוחנית בישראל וביהודה נידונות בארבעת כרכי הסדרה.

ארץ-ישראל הייתה בתחום האינטרסים של האימפריות הקדומות אשור, מצרים ובבל, והן שקבעו במידה רבה את גורלה ואת גורל תושביה. השחזורים ההיסטוריים המוצעים לתולדות עם ישראל וארץ-ישראל בימי הבית הראשון שונים זה מזה ואף מנוגדים - בהתאם לנקודת המבט של החוקר והשקפותיו, גישתו למקורות המידע לסוגיהם ופרשנותו את המקורות הכתובים ואת הממצא החומרי. בספרי הסדרה מוצג מכלול מקורות המידע על התקופה, והתאוריות והמחלוקות המהלכות בשדה המחקר מיוצגות גם במבחר מובאות מדברי החוקרים ובמבחר מאמרים במגוון סוגיות.

הגישה הבסיסית הננקטת בספרי הסדרה היא, שיש לתת משקל חשוב למקור המקראי; אך לקורא ולמתעניין ניתן כר נרחב לשיקול עצמי ולבחירת גישה זו או אחרת על-פי טעמו.

500 עמודים

תאור הקורס

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון

הסל שלי

הסל שלי
הסל ריק