למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית
מספר קטלוגי
10682-001-2
תחום: מדעי החברה
נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

כותבת:

המשפחה היא רכיב מרכזי בניסיונו של כל אחד מאיתנו עם זאת, בבואנו לפענח את הרכיב הזה אנו מגלים שהבלתי מובן רב מן המובן. עובדה זו נובעת ממורכבות היחסים המשפחתיים: הם כוללים אהבה ואלימות, קרבה ובדידות, שגרת עבודה וטקסים; הם שייכים לתחום הפרטי אך גם לתחום הציבורי; הם זוכים להערכה ציבורית אך גם לביקורת. הממסדים למיניהם מגלים במשפחה עניין רב, אולם רוקמים עמה יחסים מנוגדים: מחזקים אותה כדי לגייסה למטרותיהם, חוששים ממנה ומנסים להחלישה, ולעיתים אף "מתחפשים" בעצמם למשפחה.

הספר מציג ודן דיון ביקורתי בתופעה המורכבת הזאת: מתוארים בו יחסים משפחתיים מגוונים באזורים שונים בעולם ובתקופות שונות בהיסטוריה (מקום גדול יחסית מוקדש למשפחות בישראל ולמשפחות של יהודים) בזיקה להקשרים החברתיים השונים שבם נוצרו (ביניהם דתות, לאומים, מדינות, כלכלות, מעמדות וגזעים). יחסים אלו מוסברים בעזרת גישות תיאורטיות מתחום הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ומתחומים קרובים, בהם היסטוריה ודמוגרפיה.

לסיום עולה גם שאלת המשותף המסתתר מאחורי הגיוון המאפיין את היחסים המשפחתיים ונבחן ההסבר הסוציו-ביולוגי ליחסים אלו.

תאור הקורס

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה