למדא - חנות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה

חיפושים נפוצים

ספר בראשית: כרך ב', יחידות 12-7
מספר קטלוגי
10667-002-9
תחום: מדעי הרוח
נושא: מדעי היהדות

ספר בראשית: כרך ב', יחידות 12-7

כותב:

בספר זה, על שני כרכיו, נפרס לפנינו עיון מקיף בעולמו המופלא של ספר בראשית. הוא נועד לאפשר חשיפה יצירתיתי ושיטתית של ההגות ושל הערכים המונחים ביסודם של הסיפורים הקדומים, תוך כדי התבוססות על כללי המחקר המדעי. מוצגות בו גישות שונות בפרשנות ובמחקר לדרכי חיבורו, לתכניו ולהשתקפות הרקע ההיסטורי בחלקיו השונים. כמו כן, נידונים כאן מקורות השפעתו של ספר בראשית, והזיקה בינו ובין ספרויות המזרח הקדמון.

המחבר מתמודד עם המסרים הרעיוניים הגלויים והחבויים בספר בראשית, ופותח צוהר להבנת סממני אמנות הסיפור הייחודית בו. המעיין בספר מתוודע אל מגוון האמונות והדעות בסיפורים, כחלק מהלקח המוסרי-דתי של המונותיאיזם הבא לידי ביטוי בספר בראשית. בספר שתים-עשרה יחידות: ספר בראשית - מבנהו, תכניו וחיבורו; הבריאה וראשית האנושות; הסיפורים על מעשה הבריאה; סיפורי ראשיתה של האנושות; תולדות העמים ותולדות עם ישראל; סיפורי האבות והמציאות ההיסטורית; אמונתם של האבות; מחזור סיפורי אברהם; יצחק; יעקב; סיפור יוסף; אמנות הסיפור

491 עמודים

תאור הקורס

ספר בראשית

ספרים נוספים בנושא לפתיחת הרשימה

העגלה שלי

העגלה שלי
העגלה ריקה